's-Hertogenbosch

Uit de kunst,
aan de Dieze

De komende jaren gaat SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) het terrein (EKP-terrein) van het vroegere Expeditieknooppunt van PostNL herontwikkelen. Na het winnen van de aanbesteding, wordt het noordelijk deel van het EPK-terrein getransformeerd tot een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied. Hierbij is jouw hulp zeer welkom.

Gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed won de aanbestedingsprocedure met het plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’. In dit plan is ruimte voor ruim 800 woningen, kunstacademie AKV|St.Joost, werkruimtes, creatieve bedrijven, horeca en ateliers.

Denk & doe
jij mee?

SDK Vastgoed wil graag met jou, als Bossche inwoner, ondernemer of organisatie, nadenken over de verdere uitwerking van het plan. Jouw kennis van en ervaring met het gebied, de omliggende wijken en de stad is voor ons van grote waarde! Tot 15 mei 2020 heeft er een enquête online gestaan om informatie op te halen. De resultaten van de enquête zijn hier te lezen. Na de zomervakantie van 2020 communiceren we het vervolgtraject met de mensen die in de enquête hebben aangegeven actief te willen meedenken over de verdere uitwerking van het plan. Wil je ook nog meedenken? Dan kun je dit aangeven in het contactformulier op deze website.

Impressie herinrichting Parallelweg tot groene boulevard.

Impressie autovrij binnengebied.

Een nieuwe toekomst voor het voormalige Expeditieknooppunt

De Bossche Spoorzone is in ontwikkeling. De goede ligging, vlakbij de binnenstad en het Centraal Station, maakt het een ideale plek voor wonen, werken, kunst én cultuur. Het is de wens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch om hier een levendig en stedelijk gebied te laten ontstaan.

EKP-terrein
Het terrein is dertien jaar in gebruik geweest als Expeditieknooppunt van PostNL. Nadat PostNL is vertrokken naar de Rietvelden (voor pakketten) en de Brand (brieven), heeft het terrein zijn functie verloren.

Samen ontwikkelen
De drie eigenaren (gemeente ’s-Hertogenbosch, NS Stations en PostNL) zijn in 2017 gaan nadenken over de toekomst van het gebied. In oktober 2017 zijn organisaties, die reeds betrokkenen waren bij de Spoorzone, uitgenodigd om hun ideeën voor het terrein te delen met de gemeente. Daarna heeft er in november 2017 een inspiratiesessie plaatsgevonden over de invulling van het terrein. De resultaten hiervan zijn daarna gebruikt bij het opstellen van de voorwaarden voor de ontwikkeling van het terrein.

SDK Vastgoed
De aanbestedingsprocedure voor het noordelijk deel van het terrein is in de tweede helft van 2018 gestart. Een aantal partijen kreeg de kans om een plan te maken, op basis van de eerder vastgestelde voorwaarden. Op 5 december 2019 werd de winnaar bekendgemaakt: SDK Vastgoed.

"Met de ontwikkeling van het voormalige Expeditieknooppunt van PostNL wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Ambities die we voor dit gebied hebben vastgelegd, zoals duurzaamheid, toekomstgerichte mobiliteit en een levendig stedelijk woongebied dat goed is ingebed in de omgeving krijgen vorm in het mooie plan van SDK Vastgoed."

– Roy Geers – Wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie.

"We zijn enorm verheugd dat SDK Vastgoed met haar plan een energieke stadswijk aan de Dieze nabij het station van ’s-Hertogenbosch realiseert. Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, geeft NS samen met partners een nieuwe invulling aan deze locatie met oog voor kansen die er liggen op gebied van duurzame mobiliteit en verdere invulling van de knooppuntontwikkeling ’s-Hertogenbosch."

– Rogier de Lint – manager Transacties & Transformaties - Vastgoed NS Stations.

Te midden van culturele en creatieve bedrijvigheid

‘s-Hertogenbosch is een gastvrije en Bourgondische stad met een rijke culturele historie. Denk bijvoorbeeld aan de Sint-Janskathedraal, het Noordbrabants Museum, het Jheronimus Bosch Art Center, maar ook Theater aan de Parade en de Verkadefabriek.

Culturele en creatieve bedrijvigheid
Niet alleen in de historische binnenstad bruist het. Ook in de Spoorzone vind je verschillende vormen van culturele en creatieve bedrijvigheid, elk met hun eigen kenmerken. De Tramkade is het decor voor grotere evenementen en creatieve bedrijvigheid zoals in de Mengfabriek en het Werkwarenhuis. De Gruyter Fabriek aan de andere kant van het spoor is een hotspot voor creatieve ondernemers. Het Grassocomplex biedt ruimte aan innovatieve bedrijven, gericht op ICT.

EKP-terrein: een gebied met potentie
Het EKP-terrein ligt midden tussen deze voorzieningen, én op een steenworp afstand van het Centraal Station. Dit gebied, opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel, biedt enorm veel mogelijkheden. Aan de ene kant ligt het aan de Dieze, maar het terrein ligt ook midden in de creatieve bedrijvigheid van de Spoorzone.

SDK Vastgoed heeft een plan gemaakt voor het noordelijke deel, dat ongeveer 4,5 hectare groot is. In dit deel staat het voormalige EKP-gebouw, dat al een aantal jaar als tijdelijke locatie van AKV|St.Joost wordt gebruikt.

Het Plan

We gaan van EKP een bijzonder woon-, werk- en leergebied maken. Het voormalige EKP-gebouw zal volledig veranderen van uiterlijk. De naam van het gebouw wordt KuBus, dat staat voor 'Kunst & Business'. In dit gebouw krijgt de kunstacademie haar vaste plek, en komt ruimte voor creatieve bedrijven en horeca. Hiermee wordt KuBus hét hart van EKP.

lees meer

Tijdlijn

Bekendmaking winnaar aanbesteding:
Q4 2019*
Start inspraaktraject:
Q2 2020
Vaststelling definitief kader:
Q4 2020
Aanvraag vergunning:
Q2 2021
Start verkoop:
Q3 2021
Start bouw:
Q1 2022
Oplevering:
Q1 2024

Fase 1 bestaat uit KuBus, vier nieuwe woongebouwen langs de Nelson Mandelalaan en een parkeergarage met daarin de mobiliteitshub.

Aanvraag vergunning:
Q4 2022
Start verkoop:
Q1 2023
Start bouw:
Q3 2023
Oplevering:
Q3 2025
Aanvraag vergunning:
Q2 2024
Start verkoop:
Q3 2024
Start bouw:
Q1 2025
Oplevering:
Q1 2027
*Q staat voor kwartaal; Q4 2019 staat dus voor het vierde kwartaal van 2019

Het stappenplan

01

Denk & doe mee met EKP
SDK Vastgoed wil graag met jou, als inwoner van, of ondernemer/organisatie in ‘s-Hertogenbosch, nadenken over de verdere uitwerking van het plan. Jouw kennis van en ervaring met het gebied, de omliggende wijken en de stad is voor ons van grote waarde. We zijn dan ook erg benieuwd naar jouw mening over het plan. Hiermee kunnen we het plan namelijk verder verbeteren.

Je kunt op twee manieren meedenken en meedoen:
– Door de enquête in te vullen (dit was mogelijk tot 15 mei 2020);
– Door ná het invullen van de enquête actief mee te denken over de uitwerking van het plan.

02

Inspraaktraject
Op basis van het plan zal de gemeente ‘s-Hertogenbosch een Ruimtelijk en Functioneel Kader (RFK) opstellen. Hierin staan de ruimtelijke en functionele uitgangspunten. Dit geldt samen met het beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor de omgevingsvergunningen. Gedurende een aantal weken liggen het concept-RFK en het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage (vanaf 2 juni 2020).

03

Vaststelling definitief kader
De inspraakreacties worden verwerkt in de definitieve versies van het RFK en het beeldkwaliteitsplan. De stukken worden daarna vastgesteld door de gemeenteraad.

04

Aanvraag vergunning
Voor elke fase vraagt SDK Vastgoed afzonderlijk een omgevingsvergunning aan. Nadat de gemeente besluit om de vergunning af te geven, kunnen belanghebbenden hierna bezwaar en beroep indienen.

Infocentrum & contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Hieronder vind je een contactformulier waar je vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt achterlaten.
Het informatiecentrum is vanaf woensdag 3 juni 2020 elke woensdagmiddag (m.u.v. de vakantieperiode) geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Een bezoek is enkel mogelijk op afspraak. Je kunt in het informatiecentrum de maquette bekijken, informatie krijgen, vragen stellen en ideeën met ons delen. Het infocentrum is gevestigd in het gebouw van kunstacademie AKV|St.Joost, Parallelweg 21.

Wil je een persoonlijk gesprek? Dan vragen wij je om een afspraak te maken om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het Informatiecentrum. Zo blijven we voldoen aan de richtlijnen rondom het Coronavirus. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met SDK Vastgoed via 040 – 25 04 380 of via onderstaand contactformulier.