Het
plan

We gaan van EKP een bijzonder woon-, werk- en leergebied maken. Het voormalige EKP-gebouw zal volledig veranderen van uiterlijk. De naam van het gebouw wordt KuBus, dat staat voor 'Kunst & Business'. In dit gebouw krijgt de kunstacademie haar vaste plek, en komt ruimte voor creatieve bedrijven en horeca. Hiermee wordt KuBus hét hart van EKP.

Ruim 800 woningen
In het gebied komen woningen voor mensen die graag in een dynamische, stedelijke omgeving wonen. Studenten, starters én doorstromers, van jong tot oud. Mensen die van levendigheid houden en andere mensen willen ontmoeten. Door een slimme stedenbouwkundige opzet te combineren met een focus op één- en tweepersoonshuishoudens, ontstaat hier ruimte voor meer dan 800 woningen, zowel koop als huur.

Groen & autovrij
Het gebied wordt groen en autovrij. Auto’s worden geparkeerd in parkeergarages aan de randen van het terrein. De openbare ruimte wordt groen en open met meerdere pleinen, waarop je andere bewoners en bezoekers ontmoet. Daarnaast bieden de pleinen ruimte voor bijvoorbeeld evenementen. Doordat de Veemarktweg een stukje in zuidelijke richting wordt opgeschoven, wordt de Dieze-oever als het ware ‘geopend’. Zo ontstaat er aan het water een groene, aantrekkelijke plek voor wonen en recreatie.

Duurzame (deel)mobiliteit is een belangrijk onderdeel in het plan. Zo komt er een ‘mobiliteitshub’ in de wijk, waar je onder andere elektrische deelauto’s en -fietsen kunt huren. Niet alleen voor bewoners, ook omwonenden kunnen hier gebruik van maken.

A. Stedenbouw & architectuur

Ons plan bouwt voort op de bestaande kwaliteiten van het gebied. Hieraan koppelen we meerdere ruimtelijke en sociale ambities. Zo kunnen we met jouw inbreng het gebied nog beter inpassen in de omgeving.

Van alle kanten zicht op KuBus
KuBus staat centraal in het gebied, als de drijvende kracht van de creatieve woon-, werk- en leeromgeving. KuBus is vanuit alle kanten goed zichtbaar, met zichtlijnen vanuit de hele omgeving. Hierdoor ontstaat een open structuur van gebouwen en een aantrekkelijk nieuw gebied om in rond te wandelen of te fietsen.

Levendige gebouwen
Naast KuBus bestaat het plan uit twaalf nieuwe gebouwen, zonder onpersoonlijke achterkanten. Op de transparante, begane grond van ieder gebouw is ruimte voor ateliers, bedrijvigheid, horeca en dagelijkse voorzieningen. Op de verdiepingen erboven wonen mensen met plezier.

Geleidelijke opbouw van hoogtes
De geleidelijke opbouw van bouwhoogtes zorgt voor een vriendelijke overgang naar de aangrenzende woonwijk Boschveld. Vier torens markeren de entree vanuit het noorden, en vormen een poort naar de stad. De maximale hoogte van de torens is 60 meter. De toren aan de Parallelweg is een stuk lager (< 40 meter).

Compact stedelijk gebied
Door de compacte gebouwen biedt het plan stedelijke dichtheid: efficiënt ruimtegebruik zorgt voor een prettig leefklimaat. De entrees van de gebouwen komen direct uit op de gezellige, open pleinen en levendige tussenstraatjes. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontmoetingen en nodigt het uit om op ontdekkingstocht te gaan door het gebied.

Architectuur
De architect heeft zich laten inspireren door de Bossche School. Het materiaal (vooral baksteen) en de bijzondere details passen goed bij en in de omgeving. De gebouwen vormen duidelijk één geheel. De warme rode kleur van de baksteen, in combinatie met de open gevels, geeft het gebied een herkenbare Bossche uitstraling: gastvrij. Daarnaast verwijzen de kleuren en materialen naar de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

De draaiing en positie van de torens in het gebied, levert een uniek en bijzonder beeld op. De detaillering is kenmerkend voor de Bossche School.

KuBus wijkt qua architectuur duidelijk af van de andere gebouwen. De nieuwe gevel heeft een bijzondere en stoere uitstraling.

Impressie autovrij binnengebied.

Impressie entree EKP vanuit het zuiden.

B. Openbare ruimte

Mien Ruys
De openbare ruimte rondom het bestaande EKP-gebouw werd jaren geleden ontworpen door Mien Ruys. Er is gekozen om het gedachtegoed van deze bekende tuinarchitect in ere te herstellen. De visie en vormtaal van Ruys vormen de basis voor het eigentijdse ontwerp. Ze streefde naar eenheid en introduceerde een systeem van modulaire beplanting in zeer regelmatige vorm. Blokhagen zijn typerend voor een Mien Ruys-ontwerp. Hieraan voegde ze los gerangschikte heesterbeplanting en bomen toe.

De basis voor het ontwerp
Het ontwerp van het openbaar gebied van EKP is gebaseerd op een vergelijkbaar raster als Mien Ruys gebruikte in haar ontwerpen. Op de looproutes en pleinen wordt dit raster gedeeltelijk gevuld met verharding, in combinatie met groen. Rondom de bebouwing komt minder verharding, en juist meer groen. De diagonale zitelementen zijn een knipoog naar de bielzen die Ruys vaak gebruikte.

Het gebied wordt grotendeels autovrij. Zo wordt de openbare ruimte de perfecte plek voor ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers.

Impressie herinrichting Parallelweg tot groene boulevard.

Pleinen & diagonalen
Vier bijzondere pleinen zorgen voor levendigheid in het gebied. Ook dragen ze bij aan de sociale samenhang. Hier ontstaat ruimte voor contact, toevallige ontmoetingen, kunst, experiment en ontspanning. Zowel voor bewoners en bezoekers als voor omwonenden.

Elk plein heeft een eigen thema. Zo vormt het Grassoplein de verbinding met de ondernemers in het Grasso-complex. Het EKP-plein vormt de entree van het gebied vanuit het Veemarktkwartier. Op het Kunsthof is ruimte voor kunstenaars. De Waterkant is een groen recreatie- en verblijfsgebied met horeca, direct gelegen aan de Dieze.

Groene boulevard
De Parallelweg wordt ingericht als groene boulevard die het Centraal Station, de Dieze en de Brabanthallen verbindt. Een weg met een autoluw karakter, waar voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen. De bestaande vleugelnootbomen worden aangevuld met diverse nieuwe soorten, waardoor een lommerrijke laan ontstaat.

Overzicht van het plan met de vier pleinen.

Impressie herinrichting Dieze-oever.

Groen & water
De Dieze is al een paar jaar vrij van beroepsscheepvaart. Dat biedt kansen voor ecologie en recreatie. Door het opschuiven van de Veemarktweg en het toevoegen van een middenberm ontstaat ruimte voor een groene en aantrekkelijke Dieze-oever.

Op verschillende plekken aan de oever komen landschappelijke uitkijkpunten. Bijvoorbeeld op het punt waar de Parallelweg en de Dieze bij elkaar komen. De nieuwe waterkant wordt een vertrekpunt voor een boottocht door de binnenstad, of de ideale plek om in de zomerzon van een drankje te genieten.

Binnenwerelden
Tussen een aantal gebouwen ontstaan ingetogen, groene binnenwerelden. Gemeenschappelijke tuinen waar je als bewoner in alle luwte geniet van heerlijke buitenruimte.

Impressie van een follie op het EKP-plein, gezien vanaf de Parallelweg.

Bijzondere follies
In het openbaar gebied komen een aantal ‘follies’: kleine, bijzondere paviljoens. Deze follies staan symbool voor expressie en duurzaamheid, en dragen zo bij aan de unieke identiteit van het gebied. Onder de (spoor)brug is bijvoorbeeld ruimte gereserveerd voor een kleine ‘arthub’: een plek waar exposities en andere culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Bewoners en omwonenden krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de verschillende follies.

C. Functies in het gebied

Wonen
EKP wordt een bijzonder woongebied, waar je de hele dag door creativiteit voelt. Een plek waar zowel studenten, starters als ouderen zich thuis voelen. De belangrijkste doelgroep is de dynamische stedeling. Dat zijn mensen die van levendigheid houden en andere mensen willen ontmoeten. Ze zijn jong van geest en zien de stad als het verlengde van hun huiskamer.

De ruim 800 woningen zijn zeer divers in zowel koop als huur. Van studio’s voor studenten en compacte tweekamerappartementen voor starters tot grote appartementen en exclusieve penthouses. De focus ligt op één- en tweepersoonshuishoudens. De diversiteit aan woningen maakt EKP aantrekkelijk voor alle levensfases. Minimaal 25% van de woningen valt in het sociale segment en tenminste 15% in het middeldure segment.

KuBus (Kunst & Business)
In KuBus is ruimte voor de kunstacademie, creatieve bedrijven en horeca. Hier ontstaat zo een levendige omgeving gericht op leren en experimenteren. De grote open ruimten van het gebouw zijn ideaal voor exposities en voorstellingen. In de horeca genieten mensen samen van een hapje of een drankje.

Impressie interieur KuBus.

Verschillende functies in de gebouwen
Veel gebouwen in het plan krijgen op de begane grond (de plinten) andere functies dan wonen. Er is rekening gehouden met ruimte voor ondernemers. Een deel hiervan in KuBus, maar ook verspreid door het gebied: van studieruimtes tot flexplekken en gedeelde kantoren. Zo ontstaat overal ruimte voor ontmoeting en uitwisseling tussen ondernemers onderling.

Op meerdere plekken in het gebied is ruimte voor horeca. Bijvoorbeeld aan de Dieze-oever en op het EKP-plein. De horeca is vooral gericht op de bewoners en omwonenden.

Er is ook plek voor diverse dagelijkse voorzieningen. Denk aan een fietsenmaker, drogist of bakker. Niet alleen handig voor de bewoners en bezoekers van het gebied, maar het zorgt – in combinatie met de pleinen – ook voor meer levendigheid en sociale veiligheid in het openbaar gebied.

Tijdelijk programma
De bouw van fase 1 start naar verwachting begin 2022. Tot die tijd is er ruimte voor een tijdelijk programma. Denk hierbij aan kleinschalige evenementen en activiteiten, zoals een expositie of kunstevent. Lokale initiatieven zijn hierbij van harte welkom. Heb je een idee, laat het ons weten!

D. Duurzaamheid & milieu

Steeds meer mensen willen in de stad wonen en verblijven. Dit zorgt voor een hogere energievraag. Daarnaast verbruiken we steeds meer energie. Daarom wordt in ons plan volop ingezet op duurzame energie. EKP wordt een energieneutraal en zelfvoorzienend gebied. Hiervoor worden op de daken zonnepanelen geïnstalleerd. Voor het energiezuinige WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) wordt warmte én koeling uit de bodem gehaald. Hiervoor wordt ook het water van de Dieze ingezet. Het gebied zal straks beschikken over een zogenaamd ‘smart grid’. Dit is een slim energienet, waarin het aanbod wordt afgestemd op de vraag, waardoor de energievoorziening in balans blijft.

Versterken groen- en waterbeleving
‘s-Hertogenbosch is een echte waterstad. In het plan wordt de relatie met het water extra versterkt. We maken de Dieze-oever veel aantrekkelijker en richten de openbare ruimte in om te recreëren. Hierdoor wordt de groen- en waterbeleving versterkt, waarbij we altijd oog houden voor plant en dier.

In het plan gaan we ‘natuur-inclusief’ bouwen, bijvoorbeeld met nestkasten in de gevels voor zwaluwen of vleermuizen. Dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. De daken worden zogenaamde ‘polderdaken’: een combinatie van groen met daarboven zonnepanelen. Tevens zijn de daken ‘waterbergend’: hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld als water voor de beplanting.

Geluid, externe veiligheid en trillingen
Door de ligging aan het spoor, is er in het plan zorgvuldig rekening gehouden met geluid, trillingen en externe veiligheid. Zo krijgt elke woning een geluidluwe gevel en buitenruimte. Tijdens de ontwikkeling en de bouw worden de geluid- en trillingsniveaus gemeten, net als de uitstoot van fijnstof en geur. Mocht het nodig zijn, dan worden er extra maatregelen genomen om overlast voor bewoners en de omgeving te voorkomen.

E. Verkeer & vervoer

Autovrij binnengebied
Het gebied wordt grotendeels groen en autovrij. Auto’s worden geparkeerd in parkeergarages aan de randen van het plan. Daarnaast wordt het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en deelauto’s gestimuleerd. Met het Centraal Station en de binnenstad op een steenworp afstand is een eigen auto voor bewoners minder noodzakelijk. Autobezit en -gebruik zijn dan ook niet leidend in ons plan. Dit sluit aan bij de ambitie van de stad om de autovraag zoveel mogelijk te beperken. Minder autoverkeer betekent een enorme afname in geluidsoverlast én van fijnstof in de lucht.

Mobiliteitshub
In het gebied is ruimte voor een zogenaamde ‘mobiliteitshub’. Hier staan onder andere elektrische deelauto’s en -fietsen ter beschikking. Alle bewoners krijgen hier toegang toe. Het deelvervoer wordt via een app gemakkelijk te plannen, boeken en betalen. Met dezelfde app regel je ook een OV- of taxirit. Naast bewoners kunnen ook bezoekers en omwonenden gebruik maken van de app en de mobiliteitshub. Als klap op de vuurpijl krijgen alle eerste bewoners een EKP-fiets cadeau (1 per huishouden)! Zo staat de fietser in EKP echt voorop, en dragen we bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving.