INSPRAAK GESTART

02.06.2020—13.07.2020

Dinsdag—maandag

Met ingang van 2 juni 2020 liggen het (concept) Ruimtelijk en functioneel kader en het (concept) Beeldkwaliteitplan gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat de stukken ter inzage liggen, kun je hier schriftelijk of mondeling op reageren.

TER INZAGE RFK & BKP

Het Ruimtelijk en functioneel kader (RFK) beschrijft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor ontwikkelingen in het gebied. Het Beeldkwaliteitplan (BKP) beschrijft de eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en het materiaalgebruik. Samen vormen het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan het toetsingskader voor omgevingsvergunningen binnen het gebied. Als je wilt reageren kan dat zowel schriftelijk als mondeling bij de gemeente 's-Hertogenbosch.
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Bekijk onze privacy voorwaarden.